Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn gyffrous arall ym Mharc Gwledig Pen-bre lle y gwelsom lawer o ddigwyddiadau newydd gan gynnwys Grand Depart Taith Prydain OVO Energy a ddenodd filoedd o wylwyr o bob rhan o'r Sir a thu hwnt. Buom hefyd yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau eraill, i enwi rhai yn unig:

  • Rali Hydref Peiriannau Stêm y Ffordd a'r Rheilffordd
  • Pencampwriaeth Rasys Cyfnewid ar y Ffordd Athletau Cymru
  • Sioe Amaethyddol Llandyfaelog
  • Ras Swigod Tŷ-Hafan

 

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau drwy glicio ar ein tudalen DIGWYDDIADAU

Yr hyn a gyflawnwyd yn 2018

Yn ystod 2018 bu gwaith datblygu ym Mharc Gwledig Pen-bre. Cafwyd llawer o waith uwchraddio ei gynnal yn y Parc gan gynnwys darparu lleiniau trydan ychwanegol a bloc amwynder newydd o fewn y gwersyll, hefyd agorwyd y Gylchffordd Gaeedig Genedlaethol sydd wedi bod yn llwyddiant mawr. Mae'r adborth yr ydym wedi'i gael yn anhygoel.

Rydym bellach yn dechrau edrych ymlaen at 2019 a hyd yn oed rhagor o gynlluniau datblygu ar gyfer y Parc: 

Yn newydd yn 2019

Mae gennym lawer o brosiectau cyffrous ar y gweill yn 2019 a fydd yn sicrhau bod ein Parc hyd yn oed yn fwy deniadol i ymwelwyr a'r rhai sy'n gwersylla. Mae'r datblygiadau newydd yn cynnwys:

Llwybrau Natur: Byddwn yn diweddaru ein Llwybrau Natur a fydd yn cynnwys map a gwybodaeth am y llwybrau y bydd modd i chi eu lawr lwytho o'n gwefan am ddim, yn ogystal ag arwyddion newydd. Hefyd ar gyfer 2019 byddwn yn cynnwys llwybr newydd cyffrous. (Mwy o wybodaeth i ddilyn)

Hawlenni Parcio Tymhorol: Cyn hir, bydd modd i chi brynu neu adnewyddu eich Hawlenni Parcio Tymhorol drwy gyfrwng ein gwefan sy'n broses llawer mwy hygyrch a chyfleus, bydd hyn yn cynnwys Parc Gwledig Pen-bre, Parc Gwledig Llyn Llech Owain a Pharc Arfordirol y Mileniwm.

System rhwystr newydd: Byddwn yn gweld system rhwystr newydd wrth fynedfa'r parc sy'n cynnwys system adnabod rhifau cerbydau, bydd hyn yn caniatáu mynediad mwy cyflym i mewn ac allan o'r Parc

Adnewyddu'r Bwyty ac Amwynderau: Bydd ein prosiect mwyaf ar gyfer 2019 yn cynnwys nifer fawr o newidiadau ac ychwanegiadau, yn gyntaf adnewyddu'r amwynderau yn hen adeilad y bwyty, nid yn unig hyn, ond ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar gynlluniau ar gyfer bwyty newydd a fydd yn agor yn ystod Gwanwyn 2019. Bydd y bwyty newydd ar agor yn ystod y dydd a'r nos. Byddwn yn gallu darparu ar gyfer priodasau, partïon pen-blwydd a digwyddiadau corfforaethol drwy gydol y flwyddyn.

Canolfan Ymwelwyr: Bydd Canolfan Ymwelwyr newydd yn agor yn ystod y Gwanwyn 2019 a fydd yn y prif adeilad, yn yr un lle a'r bwyty.