RHYBUDD

Yn bellach i arweiniad y Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol mae'r parciau gwledig ar gau ar hyn o bryd.
Ni fyddwch yn gallu prynu tocyn Blynyddol nes bydd gwybodaeth bellach.
Ymddiehurwn am yr anghyfleustra.

Hawlen Parcio Flynyddol

Pen-bre Country Park Hwb Llanelli Hwb Rhydaman Hwb Caerfyrddin
Pen-bre, Sir Gaerfyrddin, SA16 0EJ 36 Stryd Stepney, Llanelli, SA15 3TR 41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Taliadau am Hawlen Barcio Flynyddol

Lleoliad Cost adnewyddu* Swm Blynyddol
Parc Gwledig Pen-bre £50.00 £55.00
Llyn llech Owain Ddim yn berthnasol £25.00
Parc Arfordirol y Mileniwm Ddim yn berthnasol £37.50

* Rhaid cwblhau adnewyddu Trwyddedau Parcio Blynyddol o fewn 30 diwrnod i'r dyddiad dod i ben

NID oes hawl i wersylla dros nos heb ganiatâd unrhyw le yn y parc gwledig
Caniateir gwersylla yn y wersyllfa sydd wedi'i dynodi yn unig rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref, neu gyda ralïau gwersylla sydd wedi'u trefnu ymlaen llaw

I gael Telerau ac Amodau llawn, darllenwch YMA

Parcio ym Mharc Gwledig Pen-bre

Mae system rwystr newydd yn dod i Mharc Gwledig Pen-bre, lle mae gennym system Adnabod Rhifau Cerbydau yn Awtomatig (ANPR).

Ni fydd yn rhaid i chi dalu wrth gyrraedd mwyach.

Caiff taliadau eu gwneud ar droed yn unrhyw un o'r 3 gorsaf dalu newydd yn: Mynedfa'r Traeth, y Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau a’r Caban Pren.

Mae'r holl orsafoedd talu wedi'u nodi'n glir a byddant yn derbyn taliadau â cherdyn, rhai di-wifr ac arian parod (arian cywir yn unig).  

Taliadau Parcio

Drwy'r Dydd
1 Ebrill – 30 Medi £5.50

 

Mae tocyn parcio am 7 dydd i Barc Gwledig Pen-bre ar gael i'w prynu o'r Ganolfan Ymwelwyr - £ 20.00

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael y parc o fewn yr amser hwn neu bydd yn rhaid i chi dalu am barcio yn yr Orsaf Dalu cyn gadael y parc.

I ddarllen manylion llawn am sut mae'r rhwystr newydd yn gweithio, darllenwch YMA

I ddarganfod sut mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn defnyddio'r data personol a gesglir yn y ffurflen hon, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd YMA

I gael y Telerau a'r Amodau llawn, darllenwch YMA

Rhwystr Newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre

Bydd system rwystr newydd wrth fynedfa / allanfa Parc Gwledig Pen-bre yn dod i rym ym mis Ebrill 2019. Bydd newidiadau o ran y ffordd y bydd aelodau o'r cyhoedd a deiliaid hawlenni yn gallu cyrraedd/gadael y parc.

Credwn y bydd y system newydd yn ei gwneud yn haws o lawer i bawb.

Mae rhai pwyntiau pwysig sydd angen ichi i gyd fod yn ymwybodol ohonynt cyn i'r system newydd gael ei gweithredu.

 

Sylwer

NID OES Gorsafoedd Talu wrth yr allanfa.

RHAID talu cyn ichi gyrraedd yr allanfa.

 

Oriau Agor:

Mae Parc Gwledig Pen-bre ar agor rhwng 6am a 10pm bob dydd.

Mae'r Ganolfan Ymwelwyr ar agor rhwng 10am a 4pm bob dydd

Lleoliadau'r Gorsafoedd Talu: Prif Fynedfa i'r Traeth, Caban Pren, Canolfan Sgïo a Gweithgareddau