Llogi Beiciau

Yma yng Nghanolfan Sgïo Pen-bre gallwch logi beiciau er mwyn rhyfeddu ar dros 500 erw o brydferthwch. Mae yna lwybrau o gwmpas y parc a thrwy'r coetiroedd.

Os hoffech fynd ar daith hwy, gallwch ymuno â Llwybr Arfordirol y Mileniwm.

Oriau Agor

Dydd Llun - Mawrth 10am until 9pm

Dydd Iau - Sul 10am until 6pm

 

Llogi Beiciau
Beicio Oedolion Iau
2awr £8.50 £5.50
4awr £10.50 £7.50
Diwrnod llawn £17.00 £12.00
Trelar i blant (codir ffi i'w logi) £5.50
Family Cycle Hire

Llogi Beiciau Teulu

Mae’n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn a rhaid i draed y plentyn gyrraedd y pedal wrth eistedd.

Amser Prisiau
Llogi 1 awr £15.00

Ffoniwch Ganolfan Sgïo a Beicio Pen-bre ar 01554 834443 i archebu. A fyddech cystal ag archebu cyn cyrraedd oherwydd dim ond nifer penodol o feiciau sydd gennym. Mae’n syniad da i archebu slot rheolaidd yn ystod yr wythnos er mwyn i chi wybod bod y beiciau ar gael. Hefyd, os oes angen i chi ganslo oherwydd tywydd gwael er enghraifft, rhowch wybod i’r staff yng Nghanolfan Sgïo a Beicio Pen-bre.

Mae’r sesiynau llogi beiciau yn £5 y pen am hyd at 2 awr. Mae'r staff sy'n cefnogi ein defnyddwyr gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

Gweler isod y mathau o feiciau y gellir eu llogi

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Sgïo Pen-bre ar 01554 834443