Aml-Tirwedd Rhyfelwr Coch

Mae'r rasys o fewn golygfeydd hardd/gwyrddni Parc Gwledig Pen-bre a'r coetir cyfagos. Dylai rhedwyr fod yn barod ar gyfer pob cyflwr dan draed oherwydd yr adeg o'r flwyddyn.

Digwyddiadau rhedeg 5k, 10k a 20k

5k, 10k a 20k Canicross