Brecwast gyda Siôn Corn

Ymunwch â ni am Frecwast blasus gyda Siôn Corn wrth iddo stopio'n spesial ym Mhen-bre ar ei ffordd i Begwn y Gogledd.🎅🏻🎄🎁🌟

Bydd ein corachod bach yno i rannu hwyl yr ŵyl a helpu Siôn Corn i gyflwyno anrhegion!

Peidiwch â cholli'r digwyddiad hudolus hwn sy'n llawn llawenydd a chyffro Nadoligaidd!

Mae angen archebu lle i blant ac oedolion - Sori ond ni allwn dderbyn gwesteion sydd heb archebu lle ymlaen llaw.

£9.95 y person

Bydd pob plentyn yn derbyn anrheg gan Siôn Corn.

Rhowch wybod am unrhyw ofynion dietegol mewn sylwadau ar y dudalen archebu.

Dyddiadau: 9, 10, 23, 24 Rhagfyr @9am

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael.

Archebu ar-lein yn unig. Dilynwch y tab archebu ar yr ochr dde.

Ni roddir ad-daliad.

#BrecwastGydaSiônCorn #HwylYrŴyl #CreuAtgofion 🎅🏻

Gwybodaeth am y digwyddiad