Gwneud Torch Nadolig

Ymunwch â ni i greu eich torch Nadolig hardd eich hun yn llawn aroglau pinwydd a gwyrddni. Mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau ynghyd â gwydraid o win twym a mins pei.
Mae'r Nadolig wedi cyrraedd!! Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith.
Addas i oed 12+
Cyfarfod ym mwyty Yr Orsaf am 5.45pm i gychwyn am 6pm
Nifer cyfyngedig o leoedd - Archebwch yn gynnar 

£25.00 y pen

Gwybodaeth am y digwyddiad