Hanner Marathon Llanelli

Bydd Hanner Marathon Llanelli yn dechrau ac yn gorffen ar y Meysydd Gŵyl. Os ydych wedi cymryd rhan yn Hanner Marathon Llanelli o'r blaen fe sylwch fod y llwybr yn wahanol i ddigwyddiadau blaenorol.

Bydd y llwybr, gan mwyaf, yn digwydd ar dir gwastad ar hyd llwybr arfordirol hardd y Mileniwm ac ar rai ffyrdd caeedig. Er gwaethaf y newid eleni, mae'r cwrs yn parhau i fod yn berffaith ar gyfer unrhyw un sy'n cymryd rhan yn eu hanner marathon cyntaf, neu redwyr sy'n mynd ar drywydd PB (gyda phroffil uchder uchaf o ddim ond 52 troedfedd!) ar draws rhai o'r golygfeydd gorau sydd gan Sir Gaerfyrddin i'w cynnig.