Ymweliadau Pawennau Siôn Corn

Gallwch ddod â'ch ffrindiau blewog i ymweld â Siôn Corn yn ein digwyddiad Nadoligaidd!
Peidiwch â cholli'r cyfle annwyl hwn i ddal yr atgofion Nadolig mwyaf 'pawen'.

Lleoliad: Caban Pren

Dyddiad: 10 Rhagfyr

Amser: Mae slotiau archebu ar gael rhwng 12pm - 1.45pm

Anrheg ci gan Siôn Corn ar gyfer pob ymweliad ci

£6 y ci

Archebwch ar-lein

Na ellir ei ad-dalu