Ras am Fywyd Llanelli


Gallwch gymryd rhan mewn unrhyw ddigwyddiad Ras am Fywyd fel unigolyn neu grŵp i godi arian ar gyfer ymchwil i achub bywydau. Cerddwch, loncian neu redeg gyda'ch gilydd mewn grŵp neu ewch ar eich pen eich hun ar eich cyflymder eich hun, neu arwain y ffordd fel Arweinydd Grŵp a chael teulu, ffrindiau a chydweithwyr i gymryd rhan! Sut bynnag y byddwch chi'n dewis mynd yn fwdlyd, rydych chi'n helpu i drechu canser.

Lleoliad: Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm, Sandy Lane, Llanelli, SA15 4DP

Amser: 11am

Gwybodaeth am y cwrs

Mae'r dechrau a'r diwedd ar laswellt, wedi'i leoli o fewn Amffitheatr caeau'r ŵyl.

Mae’r cwrs ar darmac ar hyd llwybr beicio’r arfordir. Mae llwybr Llanelli yn archwilio Llwybr Arfordirol y Mileniwm ymhellach gyda golygfeydd godidog o arfordir Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://raceforlife.cancerresearchuk.org/