Rasys Aml-Tirwedd a Chanicroes y Rhyfelwr Coch

Lleoliad: Parc Gwledig Pen-bre

Dyddiad: 12 March

Amser: 9.30am

Mae'r rasys o fewn golygfeydd hardd/gwyrddni Parc Gwledig Pen-bre a'r coetir cyfagos a byddant yn cael eu hamseru â sglodion.

Dylai rhedwyr fod yn barod ar gyfer pob cyflwr dan draed oherwydd yr adeg o'r flwyddyn.

Mynediad yw £35 am 5K, £40 am 10K a 20K yn cynnwys medal o’r safon uchaf a chrys T y Ras