Tobogan a Thiwbio gyda'r Nos

Ymunwch â ni  ar y llethr yn ystod Llwybr Golau'r Nadolig

Dyddiadau ar gael: 7 - 10 & 14 - 19 Rhagfyr

Amser: 5pm - 8pm

Tobogan

Nid oes angen archebu Tobogan ymlaen llaw. Talu yn nerbynfa'r Ganolfan Sgïo. 1 reid - £3.50

3 oed o leiaf. Rhaid i blant 3 - 8 oed reidio gydag oedolyn

Tubio

Bydd angen i chi archebu Tiwbio ymlaen llaw. Pris - £5.50

Dilynwch y tab archebu ar ochr dde'r dudalen hon

Gallwch ragdalu am barcio cyn i chi gyrraedd (defnyddiwch y tab ar y bar ochr ar y dudalen hon)