Brecwast gyda Siôn Corn

Lleoliad: Yr Orsaf

Dyddiadau: 10 & 11, 17 & 18, 24 Rhagfyr

***Rhagfyr 24 GWERTHU ALLAN***

Amser: 9am

Pris: £9.95 y pen*

Dewch draw i ymuno â Siôn Corn am frecwast yn Yr Orsaf dra ei fod yn cymryd peth amser allan o'i lwyth gwaith prysur yn paratoi’r anrhegion i'r holl fechgyn a merched bach ar gyfer Ddydd Nadolig
Mwynhewch frecwast hyfryd wedi'i goginio. Os ydych chi wedi bod yn dda eleni bydd Siôn Corn yn galw heibio ac os ydych chi wedi bod yn dda iawn, efallai y bydd ganddo anrheg Nadolig gynnar i'r bechgyn a'r merched bach.
Mae archebion ar gyfer yr holl westeion.
Mae'n ddrwg gennym na allwn adael unrhyw un i ystafell fwyta Siôn Corn heb archebu i frecwast. (Oedolion a Phlant)

*Rhaid i bob person archebu brecwast

Gwybodaeth am y digwyddiad