Dewch i weld Siôn Corn yn y parc

Rydyn ni i gyd yn gwybod pa mor brysur yw Siôn Corn yr adeg yma o'r flwyddyn.

Rydym yn ffodus iawn unwaith eto ei fod yn stopio i weld y bechgyn a'r merched cyn iddo fynd yn ôl i'r Lapdir cyn y diwrnod mawr.

Dewch i greu ychydig o hud y Nadolig drwy ddod â'r plant draw i'w weld yn ei gaban, a fyddan nhw ar ei restr dda neu ddrwg? Os ydyn nhw wedi bod yn dda eleni efallai y bydd Siôn Corn yn cael anrheg Nadolig cynnar iddyn nhw

Bydd Siôn Corn yn galw draw:

Caban Pren - Nid oes angen archebu ymlaen llaw. Prynu tocyn yn y Ganolfan Ymwelwyr

  • Dydd Sadwrn 3ydd - 10yb - 4yp
  • Dydd Sul 4ydd - 10yb - 4yp

Canolfan Sgïo a Gweithgareddau Llety Sgïo - Archebwch ar-lein

  • Dydd Gwener 9fed - 5pm - 8pm
  • Dydd Sadwrn 10fed - 5pm - 8pm
  • Dydd Gwener 16eg - 5pm - 8pm
  • Dydd Sadwrn 17eg - 5pm - 8pm