Byddwch yn greadigol ar gyfer ein llwybr golau Nadolig ac ennill noson ym Mharti Sgïo Après

Mae'r Nadolig yn prysur agosau, ac rydym bellach yn cynllunio ein Llwybr Goleuadau'r Nadolig a fydd yn fwy ac yn well ar gyfer 2022

Fel cyngor, rydym yn awyddus iawn i sicrhau dyfodol diwastraff, felly eleni rydym wedi penderfynu ychwanegu adran Dyfodol Diwastraff at y llwybr a dyma sut rydym am i chi gymryd rhan.

Hoffem gynnig cyfle i chi gymryd rhan a bod yn rhan o'n llwybr goleuadau drwy greu cerflun neu wrthrych sy'n gysylltiedig â natur neu'r Nadolig

Yr unig beth rydym yn ei ofyn yw bod eich arddangosfa yn cael ei gwneud o ddeunydd ailgylchu yn unig

Mae'n rhaid i'ch arddangosfa fod tua 3 troedfedd o uchder a 2 droedfedd o led.

Mae'n rhaid i bob arddangosfa fod yn gadarn, ac mae'n rhaid i bob darn fod yn sownd er mwyn sicrhau nad ydynt yn dod yn rhydd

Bydd angen gollwng arddangosfeydd ym Mharc Gwledig Pen-bre yn ystod ein Ffair Nadolig Draddodiadol ddydd Sadwrn 3ydd Rhagfyr rhwng 10am a 4pm lle byddant yn cael eu harddangos i'n hymwelwyr cyn iddynt gael eu symud i'r llwybr goleuadau i gael eu goleuo!

Bydd y cyhoedd yn cael cyfle i feirniadu'r holl arddangosion i benderfynu ar yr enillydd

Bydd yr holl arddangosfeydd yn cael eu hychwanegu at ein Llwybr Goleuadau'r Nadolig sy'n dechrau ar 9 Rhagfyr hyd at 22 Rhagfyr

Ar ôl i Lwybr Goleuadau'r Nadolig gau, os hoffech chi gasglu eich arddangosfeydd, gallwch eu casglu o'r parc ar 23 Rhagfyr rhwng 10am a 12pm.

Gobeithio eich bod am gymryd rhan a bod yn rhan o'n Llwybr Goleuadau'r Nadolig i ddangos i'n holl ymwelwyr yr hyn y gallwch ei greu gyda deunyddiau wedi'u hailgylchu

 

 

Beth allwch chi ei ennill!
  • Reidiau Tobogan i'r teulu cyfan
  • Tiwbio
  • Reid eistedd sgïo
  • Tocyn bwyd gwerth £20
  • Parcio am ddim