Llwybr Golau Nadolig

Ymunwch â ni am brofiad ôl-dywyll hudol MWY A GWELL sy'n dod â'r natur a geir yn y lle hardd hwn yn fyw. Gweler goleuadau lliw yn goleuo'r coed a'r cerfluniau.
Ar agor o 9 Rhagfyr hyd at 22 Rhagfyr
Ar agor o 5pm - 8pm bob dydd

Am ddim i fynychu*

Nid oes angen archebu ymlaen llaw

Gallwch hefyd fanteisio ar ein llethr sgïo a gweithgareddau tobogan ar ôl iddi dywyllu

(*Ffioedd parcio yn berthnasol)

(Mae’n bosibl y bydd diwrnodau digwyddiadau’n cael eu canslo pe bai gennym wyntoedd cryfion neu niwl isel trwm)