Nid oes angen archebu ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau ar hyn o bryd.

Amrywiaeth o wahanol weithgareddau golff sy'n addas i'r teulu cyfan

Gwallgolff

Cwrs gwallgolff 18 twll yn llawn neu'n hwyl i'r teulu i gyd. Gwnewch eich ffordd trwy bob un o atyniadau'r parc o fewn y cwrs. Pwy fydd yr enillydd?

10am - 6pm pob dydd

Oedolion: £5.50

Plant:£4.40 (dan 16 oed)

Teulu: £ 20.00 (2 oedolyn a 3 phlentyn)

 

Pitsio a phytio

Mae cwrs golff pitsio a phytio heriol â naw twll, sy'n addas i bob oedran a gallu ar wyrddni'r parc.

10am - 6pm

Oedolyn (16 oed +) £5.00

Plentyn (dan 16 oed) £4.00

Teulu: £ 17.50 (2 oedolyn a 3 phlentyn)

Naw twll ychwanegol:  Oedolyn (16 oed+) £3.20  Plentyn (dan 16 oed) £2.20

Golff Disg

Dyma'r grefft o daflu ffrisbi at darged a chwblhau cwrs o dargedau mewn cyn lleied o ergydion â phosibl. Mae'r grefft yn gofyn am sgiliau a chywirdeb...heb anghofio ysbryd hwyliog!

10am - 6pm

Oedolyn: £5.00

Plentyn: £4.00 (dan 16 oed)

Teulu: £17.50 (2 oedolyn a hyd at 3 o blant)