Carafanau a Gwersylla

Mae croeso cynnes iawn yn eich aros chi ym Mharc Gwledig Pen-bre, y lleoliad delfrydol ar gyfer egwyl hamddenol o fewn 500 erw o harddwch naturiol. O ystyried ei leoliad a'i amgylchfyd naturiol mae'n cynnig lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau carafanau a gwersylla, gyda'i leoliad tawel o fod mewn amgylchedd coetir a Thraeth Cefn Sidan. Mae Parc Gwledig Pen-bre yn hafan i ymchwilwyr, cerddwyr a beicwyr

Mae ein gwersyllfa yn darparu ar gyfer pawb p'un a ydych yn mwynhau teithiau cerdded hir, bod ar y traeth neu grwydro drwy'r coetir heddychlon - Pen-bre yw'r lle ichi.

Mae'r Parc yn darparu ar gyfer pob math o wersylla ac yn cynnwys 320 o leiniau porfa naturiol sydd â chysylltiad trydan neu heb drydan.

Cysylltwch â ni

Cyfleusterau

  • Accessibility Accessibility
  • Dog friendly Dog friendly
  • Parking Parking
  • Toilets Toilets
  • Cafe Cafe
  • Visitor Center Visitor Center