Gwybodaeth Pwysig

Os oes gennych chi neu unrhyw un arall yn eich aelwyd y symptomau canlynol, rhaid i chi beidio â theithio i Barc Gwledig Pen-bre. Ni chaniateir i chi hunan-ynysu yn eich carafán.

Os oes gennych unrhyw rai o'r symptomau hyn yn ystod eich arhosiad ar y safle, rhaid i chi a'ch aelwyd ddychwelyd adref i hunan-ynysu, a dilyn canllawiau cyfredol y Llywodraeth.

  • Gwres Uchel
  • Peswch parhaus
  • Colli blas neu arogl

Rhowch wybod i ni drwy e-bost neu dros y ffôn cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd gartref.

Anfonwch neges e-bost at camppembrey@sirgar.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen yr hysbysiad uchod a

Telerau ac Amodau CYN archebu

Cyfleusterau

  • Accessibility Accessibility
  • Dog friendly Dog friendly
  • Parking Parking
  • Toilets Toilets
  • Cafe Cafe