Lleiniau Tymhorol

Beth am osgoi'r drafferth o osod, tynnu a storio eich carafán neu'ch pabell gydol y tymor drwy gael llain dymhorol yn y Parc? Mae'n ganolbwynt gwych ar gyfer crwydro'r ardal leol ac yn fan canolog delfrydol ar gyfer archwilio mwy o'r trysorau sydd ar gael yn Sir Gaerfyrddin. Mae gennym nifer cyfyngedig o leiniau ar gael gan gynnwys rhai â thrydan, rhai heb drydan, a'n lleiniau newydd â gwasanaethau llawn sydd â'u cyflenwad dŵr eu hunain a phwyntiau gwastraff llwyd.

Mae'r opsiynau'n cynnwys tymor llawn (1af Mawrth – 31ain Hydref 2021) neu dymor yr haf (6 wythnos o wyliau ysgol haf)

Trydan £1989.00
Heb Drydan £1255.00
Gwasanaeth Llawn £2400.00
Haf - Drydan £805.00
Haf - Heb Drydan £560.00

I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb ar gyfer lleiniau tymhorol, cysylltwch â'r Ganolfan Ymwelwyr drwy ffonio 01554 742424 neu drwy e-bostio camppembrey@sirgar.gov.uk.

Sylwer: Y cyntaf i'r felin fydd hi o ran neilltuo lleiniau tymhorol.

Gall y Parc hefyd ddarparu ar gyfer ralïau carafanau. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth

Cyfleusterau

  • Accessibility Accessibility
  • Dog friendly Dog friendly
  • Parking Parking
  • Toilets Toilets
  • Cafe Cafe
  • Visitor Center Visitor Center
  • All Wales Coastal Path All Wales Coastal Path