Telerau ac Amodau

Cofiwch ddarllen ein hamodau archebu a rheolau'r wersyllfa cyn archebu eich arhosiad gyda ni.

Sylwch, gellir cyrraedd unrhyw bryd ar ôl 1pm ond rhaid cyrraedd cyn 8pm. Amser gadael yw 12pm.

Ni chaniateir gwersylla dros nos heb ganiatâd unrhyw le o fewn y Parc Gwledig

Ni chaniateir gwersylla yn unman ond am y gwersyll rhwng Mawrth 1af a Hydref 31ain neu drwy ralïau gwersylla a drefnwyd ymlaen llaw.

COVID-19

Gwybodaeth Pwysig

Os oes gennych chi neu unrhyw un arall yn eich aelwyd y symptomau canlynol, rhaid i chi beidio â theithio i Barc Gwledig Pen-bre. Ni chaniateir i chi hunan-ynysu yn eich carafán.

Os oes gennych unrhyw rai o'r symptomau hyn yn ystod eich arhosiad ar y safle, rhaid i chi a'ch aelwyd ddychwelyd adref i hunan-ynysu, a dilyn canllawiau cyfredol y Llywodraeth.

  • Gwres Uchel
  • Peswch parhaus
  • Colli blas neu arogl

Rhowch wybod i ni drwy e-bost neu dros y ffôn cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd gartref.

Peidiwch â rhoi gwybod i ni wyneb yn wyneb.

Anfonwch neges e-bost at camppembrey@sirgar.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Cyfleusterau

  • Accessibility Accessibility
  • Dog friendly Dog friendly
  • Parking Parking
  • Toilets Toilets
  • Cafe Cafe
  • Visitor Center Visitor Center
  • All Wales Coastal Path All Wales Coastal Path