Caffi Sgïo

Mae'r Caffi Sgïo wedi'i leoli i fyny'r grisiau yn y Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau. Dyma leoliad delfrydol sydd â golygfeydd arbennig o'r llethr sgïo sych, sy'n cynnwys seddau dan do ac yn yr awyr agored.

Croesawir cŵn ac mae yma amrywiaeth o bethau ysgafn neu fyrbrydau ynghyd â diodydd oer a phoeth a hufen iâ

Mae'r Caffi Sgïo yn hwylus i bawb gan fod lifft ar gael i'r llawr cyntaf ac i'r llawr estyll

Mae cyfleuster 'Mannau Newid' wedi'i leoli ar lawr gwaelod y Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau

Ar agor o 11am - 5pm pob dydd

Bwydlen Caffi Sgïo

BWYDLEN

Bwydlen i fynd

BWYDLEN

Cysylltwch â ni

 

 

Cyfleusterau

  • Caffi Caffi
  • Canolfan Ymwelwyr Canolfan Ymwelwyr
  • Croesawu cŵn Croesawu cŵn
  • Parcio Parcio
  • Toiledau Toiledau
  • Hygyrchedd Hygyrchedd