Darganfod, Ail-danio, Cwrdd, Chwarae ffordd chi....
Parc Gwledig Pen-bre

Gallwch brynu Trwydded Parcio Flynyddol ar gyfer Parc Gwledig Pen-bre  ar-lein yng  eich cartref eich hun neu ar y ffon.

Mae'r drwydded barcio yn ddilys am flwyddyn o ddyddiad y pryniant am ddim ond £ 57.50

Mae tocyn parcio am 7 dydd i Barc Gwledig Pen-bre ar gael i'w prynu o'r Ganolfan Ymwelwyr - £ 20.00

Tariff dydd i barcio'ch cerbyd yw:

1af Ebrill i 30ain Medi - £ 3.00 am hyd at 2 awr neu £ 6.00 trwy'r dydd

1af Hydref i 31 Mawrth - £ 3.00 am hyd at 2 awr neu £ 3.50 trwy'r dydd

Gallwch dalu unrhyw adeg yn ystod eich ymweliad. Mae peiriannau tâl yn sefyllfaoedd yn y Caban pren, Mynedfa'r Traeth a'r Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau

Mae Parc Gwledig Pen-bre ar agor rhwng 6am - 10pm bob dydd

NEWYDD - Trwydded Parcio Flynyddol

Prynu yma:

ADNEWYDDU -Trwydded Parcio Flynyddol

Prynu yma:

Trwydded Parcio 1 neu 7 diwrnod

Gallwch nawr brynu'ch tocyn dydd cyn eich ymweliad â Phen-bre. Fe'ch cynghorir os ydych yn dymuno prynu ar ddiwrnod eich ymweliad, rhaid prynu pob tocyn cyn dod i mewn i'r parc ac o leiaf 1 awr cyn eich amser ymweld arfaethedig. Rhaid i chi hefyd ganiatáu 90 munud cyn ceisio gadael y parc

Prynu yma:

Parc Arfordirol y Mileniwm


Gallwch brynu Trwydded Parcio Flynyddol ar gyfer Parc Arfordirol y Mileniwm yn bersonol yn y Ganolfan Ymwelwyr ym Mharc Gwledig Pen-bre rhwng 10am - 4pm bob dydd, ar-lein yng nghysur eich cartref eich hun neu gallwch ymweld ag un o'r HWB's yn Llanelli, Caerfyrddin. neu Rhydaman. Cost trwydded flynyddol yw £ 40.00

Mae'r drwydded yn caniatáu ichi ddefnyddio meysydd parcio ar hyd y parc arfordirol o Bynea i Ben-bre (Nid yw hyn yn cynnwys Parc Gwledig Pen-bre). Pan fyddwch yn prynu trwydded barcio byddwch yn derbyn disg parcio y mae'n rhaid i chi ei arddangos yn ffenestr eich cerbyd wrth ymweld ag un o'r meysydd parcio

Trwydded Parcio Flynyddol

Prynu yma:

ADNEWYDDU -Trwydded Parcio Flynyddol

Prynu yma:

Parc Gwledig Llyn Llech Owain

Gallwch brynu Trwydded Parcio Flynyddol ar gyfer Parc Gwledig Llyn Llech Owain yn bersonol yn y Ganolfan Ymwelwyr Parc Gwledig Pen-bre rhwng 10am - 4pm bob dydd, ar-lein yng nghysur eich cartref eich hun neu gallwch ymweld ag un o'r HWB's yn Llanelli, Caerfyrddin neu Rhydaman

Mae'r drwydded barcio yn ddilys am flwyddyn o ddyddiad y pryniant am ddim ond £ 27.50

 

Trwydded Parcio Flynyddol

Prynu yma:

ADNEWYDDU -Trwydded Parcio Flynyddol

Prynu yma:

Pen-bre Country Park Hwb Llanelli Hwb Rhydaman Hwb Caerfyrddin
Pen-bre, Sir Gaerfyrddin, SA16 0EJ 36 Stryd Stepney, Llanelli, SA15 3TR 41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE
Lleoliad Cost adnewyddu* Swm Blynyddol
Parc Gwledig Pen-bre £52.50* £57.50
Llyn llech Owain Ddim yn berthnasol £27.50
Parc Arfordirol y Mileniwm Ddim yn berthnasol £40.00

* Rhaid cwblhau adnewyddu Trwyddedau Parcio Blynyddol o fewn 30 diwrnod i'r dyddiad dod i ben

Nid oes hawl i wersylla dros nos heb ganiatâd unrhyw le yn y parc gwledig neu Llwybr Arfordirol y Mileniwm . Caniateir gwersylla yn wersyllfa Parc Gwlegig Pen-bre yn unig rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref, neu gyda ralïau gwersylla sydd wedi'u trefnu ymlaen llaw
I gael y Telerau a'r Amodau llawn, darllenwch YMA
I ddarganfod sut mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn defnyddio'r data personol a gesglir yn y ffurflen hon, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd YMA