Chwarae ffordd chi...
Canolfan Farchogaeth Parc Pen-bre

Busnes teuluol yw Canolfan Farchogaeth Parc Pen-bre sef yr unig ganolfan farchogaeth ym Mharc Gwledig Pen-bre sydd â mynediad uniongyrchol i 2000 erw o dir coedwigaeth ar gyrion traeth tywodlyd euraid 8 milltir o hyd. Ein nod yw sicrhau eich bod yn cael amser diogel ac wrth eich bodd yn marchogaeth ein ceffylau a'n ponis, beth bynnag eich profiad neu'ch oed. Rydym yn hyderus ar ôl ichi farchogaeth unwaith gyda ni y byddwch chi'n dod yn ôl am ragor.

Mae gennym hyfforddwyr cymwys hyd at safon BHSII sy'n gallu darparu gwersi ar bob lefel a phrofiad boed yn dysgu'r pethau sylfaenol ac ennill hyder neu'n paratoi ar gyfer prawf 'dressage', diwrnod sioe, neidio ceffylau neu gystadlu.

I gael rhagor o wybodaeth

Ffôn: 01554835191 / Ffôn Symudol: 07538582219

E-bost: riding@pembreyparkridingcentre.co.uk

Cyfleusterau

  • Parcio Parcio
  • Hygyrchedd Hygyrchedd

Hoffech chi feicio o amgylch y parc?

Darganfyddwch fwy