Coronafeirws (COVID-19)

Canolfan Ymwelwyr ar gau ar hyn o bryd, ffoniwch 01554 742435

Darganfod ffordd chi ...

Mae tîm ein Canolfan Ymwelwyr yn barod i helpu. Mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth am y parc a'r ardal gyfagos. Os ydych eisiau cael map, eisiau gwybod rhagor am Ben-bre neu os ydych eisiau gofyn cwestiwn yn ystod eich arhosiad, mae croeso i chi alw heibio.

Oriau Agor 10 am-4pm bob dydd (AR GAU AR HYN O BRYD DUW I COVID 19)

Galwch heibio i'r ganolfan ymwelwyr i godi map o'r parc i ddod o hyd i'ch ffordd o gwmpas. Gwnewch hi'n hawdd dod o hyd i'r gwahanol weithgareddau neu eich pwyntio i gyfeiriad ein teithiau cerdded natur yn y parc.

Gallwch lawrlwytho copi o fap y parc yma

Trefnu taith wersylla gyda ni, o £19 y nos

Gofyn am docyn tymor ar gyfer gwersylla

Prynu tocyn tymor i'r parc

Dysgu am ddigwyddiadau i ddod

Darganfyddwch am y gweithgareddau yn y parc

Ymholi am gynnal eich digwyddiad ym Mhen-bre

Casglu taflen am hanes Pen-bre

Siopa am nwyddau Mhen-bre

Casglu taflen am ddigwyddiadau eraill yn Sir Gaerfyrddin

Ydych chi erioed wedi meddwl pwy sy'n gweithio ym Mharc Gwledig Penfro? Os ydych chi'n ein gweld ni o gwmpas y lle, dewch i ddweud helo. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y parc, gallwn ni helpu

Cliciwch YMA

Cyfleusterau

  • Caffi Caffi
  • Croesawu cŵn Croesawu cŵn
  • Hygyrchedd Hygyrchedd
  • Llwybr Arfordir Cymru Llwybr Arfordir Cymru
  • Parcio Parcio
  • Toiledau Toiledau
  • Y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Beth am fynd ar gefn beic o amgylch y parc

Darganfyddwch fwy