Darganfod, Chwarae ffordd chi...
Dysgu sgïo!

Gwers awr o hyd / rhagflas i ddechreuwyr i'ch cael chi heibio'r camau cyntaf petrus hynny.

Pris am 1 awr, yn cynnwys llogi offer a hyfforddiant.

Mae'r gwersi i ddechreuwyr yn ddilyniant o'r Rhagflas, sydd ar gyfer dechreuwyr llwyr, i'r Aradr Eira Aur. I'r rheiny sy'n mynd ar eu gwyliau sgïo cyntaf, mae'r gwersi hyn yn hanfodol. Mae unrhyw fuddsoddiad o ran amser, ymdrech ac arian yn talu ar ei ganfed gan y bydd pobl yn mwynhau mwy, yn fwy diogel, ac yn cael mwy o werth am yr arian pan fyddant dramor.

AMSERAU GWERSI
RHAGFLAS EFYDD ARIAN AUR RHAGFLAS EIRFYRDDIO
Dydd Lun 2pm + 6pm 7pm 8pm
Dydd Mawrth 2pm 6pm
Dydd Mercher 6pm 7pm 8pm 8pm
Dydd Iau 2pm 4pm
Dydd Gwener 2pm 3pm
Dydd Sadwrn 2pm 3pm 4pm 5pm 12pm
Dydd Sul 2pm 3pm 4pm 5pm 12pm
Clwb Plant

Bob bore Sadwrn, i blant 5-15 oed. Sesiwn hyfforddi hwyliog ar gyfer pob gallu. Pris yn cynnwys hyfforddiant, ymarfer a saib i gael lluniaeth. 10.30am – 12pm

Sesiynau hyfforddi i oedolion

Dilyniant i'r cwrs i Ddechreuwyr neu'r rheiny sy'n gallu gwneud troadau eira. Hefyd o fudd i'r rheiny sydd ag ychydig yn unig o brofiad ar yr eira. Yn dda ar gyfer gwella gwybodaeth dechnegol a sgiliau personol.

Dydd Llun a dydd Mawrth 10am

Dydd Gwener 4pm

Dydd Sul 10am

Gwers breifat

I gael yr elfen bersonol.

Mae'r rhain ar gael i unigolion neu grŵp bach o hyd at chwe sgïwr/eirfyrddiwr o allu tebyg. Mae gwersi preifat yn sesiwn ddwy awr, sef un awr o hyfforddiant ac un awr o ymarfer yn syth ar ôl hynny.

Nifer y bobl 1 2 3 4 5 6
£35.00 £50.00 £65.00 £80.00 £95.00 £110.00
Am fwy o wybodaeth neu i archebu, cysylltwch â 01554 834443

Cyfleusterau

  • Parcio Parcio
  • Toiledau Toiledau
  • Caffi Caffi
  • Hygyrchedd Hygyrchedd