Chwarae ffordd chi...

Yn newydd ar gyfer 2020, cwrs gwallgolff 18 twll yn llawn neu'n hwyl i'r teulu i gyd. Gwnewch eich ffordd trwy bob un o atyniadau'r parc o fewn y cwrs. Pwy fydd yr enillydd?

Oedolion: £5.00

Plant:£4.00 (dan 16 oed)

Teulu: £ 17.50 (2 oedolyn a 3 phlentyn)

Oriau agor:

10am - 6pm pob dydd

Cerdded i mewn ar gael nawr

Archebwch eich slot YMA

Pitsio a phytio

Mae cwrs golff pitsio a phytio heriol â naw twll, sy'n addas i bob oedran a gallu ar wyrddni'r parc.

Oedolyn (16 oed +) £5.00

Plentyn (dan 16 oed) £4.00

Golff Disg

Un o'n gweithgareddau diweddaraf yn y Parc yw Golff Disg (Golff Ffrisbi). Dyma'r grefft o daflu ffrisbi at darged a chwblhau cwrs o dargedau mewn cyn lleied o ergydion â phosibl. Mae'r grefft yn gofyn am sgiliau a chywirdeb...heb anghofio ysbryd hwyliog!

Pris: 

Oedolyn: £4.00
Plentyn: £3.00 (dan 16 oed)

Cysylltwch â ni