Cwrdd, Chwarae ffordd chi ...

Canolfan Sgïo a Gweithgareddau yw lle byddwch chi'n dod o hyd i lawer o weithgareddau i'ch difyrru rhag sgïo, beicio, golffio a llawer mwy ....

Y Llethr Sgïo ym Mharc Gwledig Pen-bre yw un o'r nifer fach o lethrau sgïo sych sydd ar ôl yng Nghymru. P'un a ydych yn sgïwr profiadol neu'n ddechreuwr, mae yno rywbeth i bawb.

Rydym hefyd yn croesawu grwpiau. Cysylltwch â Sgïo Pen-bre drwy ffonio 01554 834443 i gael rhagor o wybodaeth a phrisiau.

ARCHEBWCH NAWR

Archebwch eich slot YMA

Mae'r Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau ar agor:

10am - 6pm o ddydd Llun i ddydd Mawrth

10am - 9pm dydd Mercher

10am - 6pm dydd Ian - ddydd Sul

Lan i diwedd Hydref

Cysylltwch â 01554 834443 i gael gwybodaeth a phrisiau.

Mae gwersi sgïo ar gael yn y Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau ym Mharc Gwledig Penfro

Mae gan hyfforddwyr sgïo gyfoeth o wybodaeth ac maent i gyd yn gymwys i addysgu.

Am restr lawn o amseroedd a phrisiau gwersi, cliciwch YMA

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth gwahanol i sgïo neu eirafyrddio, yna tubiau yw'r gweithgaredd gweithgaredd llawn i chi. Mwynhewch yr hyfryd o Tubio lle gallwch lithro i lawr ein llethr Tiwbio mewn cylch rwber enfawr. Mae'n hwyl gwych, yn hollol gaethiwus ac yn syniad gwych am ddiwrnod allan gyda'r teulu cyfan

Rhaid gwisgo menig a gwisgo breichiau a choesau.

Cyfleuster Newid Lleoedd ar gael yn y Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau

Dewch i fwynhau cyffro Tobogan 'Cobra', rhedfa dobogan hiraf Cymru, yn y Ganolfan Sgïo. Mae'r daith yn mynd â chi i ben y llethr sgïo er mwyn i chi gweld golygfeydd y Parc, ac wedyn byddwch yn teimlo'r gwynt yn eich gwallt wrth i chi deithio i lawr trwy'r coed

Rhestr pris
Sgio Oedolion Iau Pensiynwyr/Myfyrwyr
Sgïo Hamddenol £13.00 £9.00 £8.50
Sgïo hamddenol â'ch offer eich hun £10.00 £7.50 £8.50
Gwers (awr) £18.00 £12.00
Clwb Plant (1.5awr) £8.70
Partïon o Oedolion (o leiaf 6 oedolyn) 45 munud £10.50
Partïon Iau (o leiaf 6 phlentyn) 45 munud £7.50
Gwers breifat (1 person) (£15 am bob person ychwanegol) (awr o wers ac awr o ymarfer £35.00 £35.00

Cysylltwch â ni

Cyfleusterau

  • Caffi Caffi
  • Croesawu cŵn Croesawu cŵn
  • Hygyrchedd Hygyrchedd
  • Toiledau Toiledau
  • Parcio Parcio