Darganfod, Chwarae ffordd chi...
Trac Pwmpio

Yn newydd i Barc Gwledig Pen-bre ar gyfer Haf 2020 yw’r Trac Pwmpio.

Mae'r trac pwmpio yn gylchdaith o roleri, troeon ar oledd a nodweddion sy'n creu momentwm wrth i chi feicio neu fyrddau sgrialu drwy "bwmpio" sef symud y corff i fyny ac i lawr, yn hytrach na phedalu neu wthio.

O feiciau mynydd i BMX a byrddau sgrialu, mae'r trac pwmpio yn gae chwarae ar gyfer pob math o olwynion. Drwy gyfuno twmpathau i neidio drostynt a throeon maent yn hygyrch i bawb.

AMODAU DEFNYDDIO …. BEICIWCH YN DDIOGEL A BYDDWCH YN DDIOGEL

  • Nid yw'r trac yn cael ei oruchwylio. Byddwch yn ei ddefnyddio ar EICH MENTER EICH HUN.
  • Mae'n orfodol i bawb wisgo helmed feicio.
  • Argymhellir gwisgo menig, a phadiau pen-glin a phenelin.
  • Defnyddiwch y trac i gyfeiriad clocwedd yn unig
  • Rhaid i bob beiciwr o dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol
  • Parchwch ddefnyddwyr eraill y trac. Mae'r cyfleuster hwn AR AGOR I BAWB
  • Archwiliwch eich beic yn rheolaidd ac NI CHANIATEIR pegiau styntiau
  • Gwaherddir beiciau modur, mini-motos, beiciau cwad neu gerbydau a reolir o bell a cherbydau model yn llwyr
  • Ni chaniateir cŵn
  • Dim bwyd na diod
Llogi Beiciau

Yma yng Nghanolfan Sgïo Pen-bre gallwch logi beiciau er mwyn rhyfeddu ar dros 500 erw o brydferthwch. Mae yna lwybrau o gwmpas y parc a thrwy'r coetiroedd.

Os hoffech fynd ar daith hwy, gallwch ymuno â Llwybr Arfordirol y Mileniwm.

Oriau Agor

Dydd Llun - Mawrth 10am until 9pm

Dydd Iau - Sul 10am until 6pm

ARCHEBWCH NAWR

Archebwch eich slot YMA

Beicio i bawb

Mae beiciau addasol ar gael i'w llogi o'r Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu ymlaen llaw cyn cyrraedd gan fod gennym nifer gyfyngedig o feiciau.

Y sesiynau llogi beiciau yw £ 5 y pen am hyd at 2 awr.

Mae'r staff sy'n cefnogi ein defnyddwyr gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

Llogi beic
Beicio Oedolion Iau
2awr £8.50 £5.50
4awr £10.50 £7.50
Diwrnod llawn £17.00 £12.00
Trelar i blant (codir ffi i'w logi) £5.50
Beic teulu £ 15.00 yr awr / y teulu
Beicio i Bawb £5.00 yr awr
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Sgïo Pen-bre ar 01554 834443 neu e-bost