Darganfod ffordd chi...

Mae gan Barc Gwledig Pen-bre 500 erw o barc a choetir i archwilio ac o fewn y gofod hwn mae gennym 3 llwybr sydd wedi'u nodi allan a fydd yn eich galluogi i archwilio a dysgu am ein coetiroedd, pyllau a phlanhigion. Rydym wedi nodi meysydd o ddiddordeb isod ar hyd pob llwybr y gallwch chi edrych amdano yn ystod eich teithiau cerdded.

Gallwch lawrlwytho ac argraffu taflen wybodaeth ar gyfer pob llwybr ynghyd â map a ddangosodd leoliadau a llwybrau'r llwybr.

Cyfeiriannu

Parc Gwledig Pen-bre yn fan delfrydol i ddysgu sgiliau defnyddio map a chwmpawd. Mae'r cyrsiau'n darparu ar gyfer pobl o bob gallu. Mae'r cwrs Cyfeiriannu'n cynnig tirweddau hardd, hanes a bywyd gwyllt yn ogystal ag ystod eang o gyfleusterau.Mae ganddo themâu chwedlonol ategol sy'n cydblethu diwylliant, natur ac antur, ac mae wedi'i fwriadu ar gyfer cyfeirianwyr profiadol a'r sawl sy'n dechrau arni. Dylai dechreuwyr ddarllen yr adrannau esboniadol dilynol, ac yna dewis cwrs hawdd i roi cynnig arno. Mae cyfeiriannu yn weithgaredd hamdden pleserus sy'n canolbwyntio ar sgiliau darllen map. Gellir ei wneud hefyd fel camp gystadleuol fel y mae'r adran 'heriau' yn dangos.

Am ddysgu mwy am gyfeiriannu?

Map Cyfeiriannu