Chwarae ffordd chi...

Yn cuddio yn y goedwig, mae yna ddau faes chwarae antur mawr.

Gall plant 6 ac yn iau greu eu hanturiau eu hunain drwy hedfan yn yr awyren neu godi i'r awyr ar y siglenni.

Ar gyfer plant 6 ac yn hŷn, mae gennym gaer fawr lle y gallant ddringo'r tyrrau a dychmygu eu bod yn farchog yn yr oesoedd canol.

Ni chaniateir cŵn yn y meysydd chwarae antur, ond mae yna feinciau picnic er mwyn i chi ymlacio a mwynhau awyrgylch y parc wrth i'r plant ryddhau eu hynni.

Rhaid bod plant yng nghwmni oedolyn cyfrifol ar bob adeg

Wyth milltir o draeth euraidd

Darganfyddwch fwy