Ffi Mynediad i'r Parc

Cyn 09:00 09:00 - 16:30 Ar ôl 16:30
Hydref - 31 1st Mawrth £2.00 pob car £2.00 pob car £2.00 pob car
30th Medi £2.00 pob car £5.00 pob car £2.00 pob car

Tocynnau tymor parcio

Gellir prynu tocynnau tymor o'r Ganolfan Ymwelwyr yn y parc

 

Ni chaniateir gwersylla dros nos heb ganiatâd unrhyw le o fewn y Parc Gwledig

Ni chaniateir gwersylla yn unman ond am y gwersyll rhwng Mawrth 1af a Hydref 31ain neu drwy ralïau gwersylla a drefnwyd ymlaen llaw.

Pasio blynyddol Adnewyddu Pasio blynyddol 7 diwrnod pasio
£50.00 £45.00 £15.00