Parc Gwledig Pen-bre

Parc Gwledig Pen-bre yw un o'r prif atyniadau i ymwelwyr yng Nghymru, gan gynnig cyfuniad unigryw o'r arfordir a chefn gwlad.

Mae'r parc mewn 500 erw o goetir, sydd ar hyd wyth milltir o draeth euraidd. Mae gennym bopeth sydd ei angen i chi gael diwrnod perffaith allan gyda'r teulu, penwythnos mewn pabell, neu wyliau ymlaciol mewn llecyn dymunol dros ben.

Gyda chymaint yn digwydd yn y parc, nid yw hi byth yn ddiflas yma, a'n nod yw sicrhau eich bod chi'n gadael gydag atgofion a fydd yn para oes. Mae croeso i gŵn!