Bydd Taith Prydain (Tour of Britain) yn dechrau ym Mharc Gwledig Pen-bre eleni, felly trefnwch benwythnos gwersylla nawr er mwyn bod yn rhan o'r cyffro.

Parc Gwledig Pen-bre yw un o'r prif atyniadau i ymwelwyr yng Nghymru, gan gynnig cyfuniad unigryw o'r arfordir a chefn gwlad.

Mae'r parc mewn 500 erw o goetir, sydd ar hyd wyth milltir o draeth euraidd. Mae gennym bopeth sydd ei angen i chi gael diwrnod perffaith allan gyda'r teulu, penwythnos mewn pabell, neu wyliau ymlaciol mewn llecyn dymunol dros ben. Gyda chymaint yn digwydd yn y parc, nid yw hi byth yn ddiflas yma, a'n nod yw sicrhau eich bod chi'n gadael gydag atgofion a fydd yn para oes.

Mae croeso i gŵn!

Pris fesul car

 

Amser y flwyddyn Pris
1af Ebrill - 1af Hydref 9am-4.30pm £5 y car
Cyn 9yb ac ar ol 4:30yh trwy’r flwyddyn £2.00 y car
1af Hydref a 31ain Mawrth £2.00 y car
Tocyn Tymor Blynyddol £50
Tocyn Tymor y Gaeaf 1 Hydref - 31 Mawrth £30