Coronafeirws (COVID-19)

Rydym wrth ein bodd yn eich gweld i gyd ond yn anffodus ar hyn o bryd mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ymweld â ni yn Parc Gwledig Pen-bre. Byddwch yn gallu dod i fwynhau ein cefn gwlad a’n traethau pan fydd hyn i gyd ar ben. Edrychwn ymlaen at gael estyn croeso i chi yn y dyfodol; ond am nawr, #ByddwchDdiogel.

Traeth a Pharc Gwledig Pen-bre

Parc Gwledig Pen-bre yw un o'r prif atyniadau i ymwelwyr yng Nghymru, gan gynnig cyfuniad unigryw o'r arfordir a chefn gwlad.

Mae'r parc mewn 500 erw o goetir, sydd ar hyd wyth milltir o draeth euraidd. Mae gennym bopeth sydd ei angen i chi gael diwrnod perffaith allan gyda'r teulu, penwythnos mewn pabell, neu wyliau ymlaciol mewn llecyn dymunol dros ben.

Gyda chymaint yn digwydd yn y parc, nid yw hi byth yn ddiflas yma, a'n nod yw sicrhau eich bod chi'n gadael gydag atgofion a fydd yn para oes. Mae croeso i gŵn! 

Cefn Sidan oedd y traeth cyntaf yng Nghymru i ennill gwobr y faner las, ac mae'n ymfalchïo dros 8 milltir o draeth tywodlyd.

Nid oedd Parc Gwledig Pen-bre fel chi'n ei weld heddiw, o'r blaen oedd Ffatri Ordnans Brenhinol Pen-bre yma.

Yn ogystal â darparu sgrin effeithiol, roedd y twyni tywod yn lleihau unrhyw ddifrod posibl petai ffrwydrad yn digwydd. 

Mewn gwirionedd, roedd Pen-bre yn un o fwy na 200 o ffatrïoedd a oedd yn cynhyrchu arfau rhyfel yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cyhoeddwyd bod y ffatri'n cau yn Nhŷ'r Cyffredin ym mis Ebrill 1962, yn dilyn argymhelliad gan adolygiad o'r Ffatri Ordnans Brenhinol.

Caewyd y ffatri ym mis Mawrth 1965.