Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn agosáu at y cam nesaf o agor Parc Gwledig Pen-bre.. Byddwn yn croesawu ein gwersyllwyr tymhorol yn ôl o 13 Gorffennaf 2020
Bydd archebion ar gael ar-lein o 3 Gorffennaf ar gyfer cyrraedd o'r 20fed o Gorffennaf. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Mae Yr Orsaf yn dynnig tecawê gyfyngedig Mae toiledau allanol yr Orsaf ar agor. Mae Y Gylchffordd Gaeedig Genedlaethol ar agor
Mae'r Ganolfan Ymwelwyr a'r Ganolfan Sgio a gweithgareddau dal ar gau ar yr adeg hon

Oriau agor y parc:  8am i 8pm

Gwnewch eich rhan os gwelwch yn dda

Parchu: Y canllawiau, mesurau diogelwch, cymunedau lleol a phobl eraill

Diogelu: Eich hunain ac eraill. Arhoswch gartref os yn sâl. Golchwch eich dwylo

Mwynhau: Treuliwch eich amser hamdden yn ddiogel a chefnogwch fusnesau lleol

Darganfod, Ail-danio, Cwrdd, Chwarae ffordd chi....

Parc Gwledig Pen-bre yw un o'r prif atyniadau i ymwelwyr yng Nghymru, gan gynnig cyfuniad unigryw o'r arfordir a chefn gwlad.

Mae'r parc mewn 500 erw o goetir, sydd ar hyd wyth milltir o draeth euraidd. Mae gennym bopeth sydd ei angen i chi gael diwrnod perffaith allan gyda'r teulu, penwythnos mewn pabell, neu wyliau ymlaciol mewn llecyn dymunol dros ben.

Gyda'i draeth tywodlyd euraidd arobryn, llethr sgïo sych, taith toboggan, golff gwallgof, traw a phyt, reidiau trên, man chwarae antur, amrywiaeth o lwybrau natur ... mae rhywbeth i'w gynnig i'r teulu cyfan!