Clwb Archwilwyr Coetir

Ymunwch â'n Clwb Archwilwyr Coetir gyda Cheidwaid y Parc Scott ac Ol

Oes gennych chi angerdd am yr awyr agored a natur? Eisiau dysgu rhywbeth newydd?

Mae gennym wahanol weithgareddau bob mis trwy gydol y flwyddyn am £8.00 y sesiwn yn unig.

Bydd plant yn dysgu pob math o sgiliau newydd, yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, ac yn cwrdd â ffrindiau newydd.

Gallwch ymuno â ni am un sesiwn neu’r cyfan yn unig, chi sydd i benderfynu!

Plant i gael eu gollwng a'u codi ar ddiwedd y sesiwn, byddant yng ngofal Ceidwaid y Parc.

Gwisgwch ar gyfer y tywydd, dewch â diod, eli haul, dillad addas ac ati.

Dyddiadau – 06 Ebrill, 04 Mai, 01 Mehefin, Awst 3ydd, Medi 7fed, Hydref 5ed

Lleoliad – Parc Gwledig Pen-bre

Amser - 09:30yb - 11:00yb

Oedran - 6 oed - 10 oed

Maint grŵp mwyaf 12

 

Ebrill 6ed, **Wedi gerthu allan** – Adeiladu blychau adar

Mai 4ydd **Wedi gerthu allan**,  – Sgiliau Goroesi

Mehefin 1af  **Wedi gerthu allan** Saffari Traeth 

Awst 3ydd – Dipio pwll

Medi 7fed **Wedi gerthu allan** Chwilota a Choginio Tân Agored

Hydref 5ed, – Gwesty'r Bygiau