Mae croeso cynnes iawn yn eich aros chi ym Mharc Gwledig Pen-bre, y lleoliad delfrydol ar gyfer egwyl hamddenol o fewn 500 erw o harddwch naturiol. O ystyried ei leoliad a'i amgylchfyd naturiol mae'n cynnig lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau carafanau a gwersylla, gyda'i leoliad tawel o fod mewn amgylchedd coetir a Thraeth Cefn Sidan. Mae Parc Gwledig Pen-bre yn hafan i ymchwilwyr, cerddwyr a beicwyr.

Mae ein gwersyllfa yn darparu ar gyfer pawb p'un a ydych yn mwynhau teithiau cerdded hir, bod ar y traeth neu grwydro drwy'r coetir heddychlon - Pen-bre yw'r lle ichi.

Mae'r Parc yn darparu ar gyfer pob math o wersylla ac yn cynnwys 320 o leiniau porfa naturiol sydd â chysylltiad trydan neu heb drydan.

Archebwch Nawr

Prisiau'r Wersyllfa

Mae pris y llain yn cynnwys 1 uned gysgu ac 1 cerbyd, hyd at 2 oedolyn a 4 plentyn ac uchafswm o 3 chi.

  Cyfnodau prysuraf Adegau tawel
Heb Drydan £22.00 £20.00
Trydan £26.00 £24.00
Gwasanaeth Llawn £29.00 £26.00
Oedolyn ychwanegol £5.00 £5.00
Car Ychwanegol £6.00 £6.00

 

Dyddiadau brig 29 Mawrth - 5 Medi 
Oddi ar Ddiwrnodau Brig  1 Mawrth - 28 Mawrth
6 Medi - 31 Hydref 
Arhosiad o leiaf 3 nos  15 Ebrill - 18 Ebrill
29 Ebrill - 2 Mai 
2 Mehefin - 6 Mehefin 
26 Awst - 29 Awst 

 

Archebwch eich gwyliau gartref nesaf gyda ni

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen Telerau ac Amodau cyn archebu

 

SYLWCH: Rydym yn llawn tan fis Medi