Ar agor 1 Mawrth - 31 Hydref 2023

Mae croeso cynnes iawn yn eich aros chi ym Mharc Gwledig Pen-bre, y lleoliad delfrydol ar gyfer egwyl hamddenol o fewn 500 erw o harddwch naturiol. O ystyried ei leoliad a'i amgylchfyd naturiol mae'n cynnig lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau carafanau a gwersylla, gyda'i leoliad tawel o fod mewn amgylchedd coetir a Thraeth Cefn Sidan. Mae Parc Gwledig Pen-bre yn hafan i ymchwilwyr, cerddwyr a beicwyr.

Mae ein gwersyllfa yn darparu ar gyfer pawb p'un a ydych yn mwynhau teithiau cerdded hir, bod ar y traeth neu grwydro drwy'r coetir heddychlon - Pen-bre yw'r lle ichi.

Mae'r Parc yn darparu ar gyfer pob math o wersylla ac yn cynnwys 320 o leiniau porfa naturiol sydd â chysylltiad trydan neu heb drydan.

Rydym yn derbyn archebion am o leiaf 2 noson a 3 noson dros benwythnosau Gŵyl y Banc

Rhaid i bawb sy'n archebu lle fod yn 18 oed neu drosodd. Ni chaiff unrhyw un dan 18 oed aros yn y maes gwersylla heb oruchwyliaeth oedolyn

Sylwch fod Parc Gwledig Pen-bre yn safle teuluol felly nid ydym yn caniatáu i grwpiau o fwy na 3 leoli gyda'i gilydd yn unol â'r telerau ac amodau.

 

 

Prisiau'r Wersyllfa

Mae pris y llain yn cynnwys 1 uned gysgu ac 1 cerbyd, hyd at 2 oedolyn a 4 plentyn ac uchafswm o 3 chi.

  Cyfnodau prysuraf Adegau tawel
Heb Drydan £24.00 £22.00
Trydan £29.00 £26.00
Gwasanaeth Llawn £32.00 £29.00
Oedolyn ychwanegol £5.00 £5.00
Car Ychwanegol £7.00 £7.00
Dewiswch cae £6.00 £6.00

 

Dyddiadau brig 1 Ebrill - 4 Medi 
Oddi ar Ddiwrnodau Brig  1 Mawrth - 31 Mawrth
5 Medi - 31 Hydref
Arhosiad o leiaf 3 nos  7 - 10 Ebrill
28 Ebrill - 1 Mai
5 - 8 Mai
26 - 29 Mai
25 - 18 Awst

 

Archebwch eich gwyliau gartref nesaf gyda ni

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen Telerau ac Amodau cyn archebu