Cyfeiriad

Parc Gwledig Pen-bre
Pen-bre
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.

Rhif Ffôn

01554 742435

E-bost

gwybodaethpenbre@sirgar.gov.uk

Canolfan Ymwelwyr

Mae tîm ein Canolfan Ymwelwyr yn barod i helpu. Mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth am y parc a'r ardal gyfagos. Os ydych eisiau cael map, eisiau gwybod rhagor am Ben-bre neu os ydych eisiau gofyn cwestiwn yn ystod eich arhosiad, mae croeso i chi alw heibio.

visitor centre

Cwrdd â’r tîm

Sut i deithio yma

Ffordd

Cerdded / Beicio