Parc Gwledig Pen-bre - Tariff Parcio

1 Ebrill i 30 Medi - £3.50 am hyd at 2 awr neu £7.00 trwy'r dydd

1 Hydref i 31 Mawrth - £3.50 am hyd at 2 awr neu £4.00 trwy'r dydd

Gallwch dalu ar y safle unrhyw bryd yn ystod eich ymweliad. Mae peiriannau talu wedi'u lleoli yn y Caban Log, Mynedfa Traeth a Chanolfan Sgïo a Gweithgareddau

Trwyddedau Parcio

1 Dydd - £7.00

7 diwrnod - £20.00

Blynyddol- £60.00

Adnewyddu- £55.00 (yn ddilys o'r diwrnod y byddwch yn adnewyddu)

*Ni chaniateir parcio dros nos

Parc Gwledig Llyn Llech owain - Tariff Parcio

1 Awr - £1.20

Hyd at 2 awr - £1.80

Hyd at 4 awr - £2.80

Dros 4 awr (aros hir / trwy'r dydd) - £3.30

Blynyddol - £30.00

Ar gyfer trwyddedau parcio Parc Gwledig Llyn Llech Owain, ni ddylai cerbydau fod yn fwy na 3.5 tunnell o bwysau gros; Rhaid i gerbydau fod yn llai na 2 fetr (6 troedfedd 8 modfedd) o uchder; Cerbydau wedi'u hadeiladu'n unig ar gyfer cludo dim mwy nag 8 teithiwr heb gynnwys y gyrrwr

*Ni chaniateir parcio dros nos

Parc Arfordirol y Mileniwm - Tariff Parcio

1 Awr - £1.20

Hyd at 2 awr - £1.80

Hyd at 4 awr - £2.80

Dros 4 awr (aros hir / trwy'r dydd) - £3.30

Blynyddol - £45.00

Ar gyfer trwyddedau parcio Parc Arfordirol y Mileniwm, ni ddylai cerbydau fod yn fwy na 3.5 tunnell o bwysau gros; Rhaid i gerbydau fod yn llai na 2 fetr (6 troedfedd 8 modfedd) o uchder; Cerbydau wedi'u hadeiladu'n unig ar gyfer cludo dim mwy nag 8 teithiwr heb gynnwys y gyrrwr

Meysydd parcio: Bynea, Doc y Gogledd (Arhosiad Byr) Meysydd Gŵyl (Arhosiad Hir), Parc Dŵr y Sandy, Coetir Porth Tywyn (Arhosiad Hir), Dwyrain Harbwr Porth Tywyn (Arhosiad Hir), Gorllewin Harbwr Porth Tywyn (Arhosiad Hir), Ffordd y Rotari (Arhosiad Byr)

*Ni chaniateir parcio dros nos

Pen-bre Country Park Hwb Llanelli Hwb Rhydaman Hwb Caerfyrddin
Pen-bre, Sir Gaerfyrddin, SA16 0EJ 36 Stryd Stepney, Llanelli, SA15 3TR 41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS The hwb, Unit A, St Catherine's Walk, Carmarthen, SA31 1GA
Lleoliad Cost adnewyddu* Swm Blynyddol
Parc Gwledig Pen-bre £55.00* £60.00
Llyn llech Owain Ddim yn berthnasol £30.00
Parc Arfordirol y Mileniwm Ddim yn berthnasol £45.00

* Rhaid cwblhau adnewyddu Trwyddedau Parcio Blynyddol o fewn 30 diwrnod i'r dyddiad dod i ben

Nid oes hawl i wersylla dros nos heb ganiatâd unrhyw le yn y parc gwledig neu Llwybr Arfordirol y Mileniwm . Caniateir gwersylla yn wersyllfa Parc Gwlegig Pen-bre yn unig rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref, neu gyda ralïau gwersylla sydd wedi'u trefnu ymlaen llaw
I gael y Telerau a'r Amodau llawn, darllenwch YMA
I ddarganfod sut mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn defnyddio'r data personol a gesglir yn y ffurflen hon, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd YMA