Gwirfoddolwyr

Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr o fewn ein Parciau Gwledig a Gwarchodfeydd Natur. Rôl wych i gwrdd â phobl newydd

Gall tasgau gynnwys gwaith cadwraeth a chynorthwyo gyda digwyddiadau a llawer mwy.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n Cydgysylltydd Cadwraeth a Seilwaith Gwyrdd trwy e-bost: paubrey@sitgar.gov.uk

Swyddi gwag o fewn CSG

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn chwilio am Gynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmeriaid i weithio yn ein canolfan ymwelwyr brysur am o leiaf 2 ddiwrnod yr wythnos (15 awr yr wythnos). Mae hon yn swydd barhaol sy'n gofyn am weithio ar y penwythnos a gyda'r nos ar sail rota.

Gwnewch gais yma

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn chwilio am ddau Gynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid i gyflawni dyletswyddau blaen tŷ mewn canolfan ymwelwyr brysur, gan delio ag ymholiadau cwsmeriaid a systemau archebu, a gwerthu nwyddau yn y siop.

Gwnewch gais yma

Mae Parc Gwledig Pen-bre am benodi dau Warden Gwersyllfa Tymhorol ar gyfer tymor 2023. Rhaid iddynt fod yn hyderus, yn gymdeithasol a mwynhau gweithio gyda'r cyhoedd. Byddai gweithio mewn swydd flaenorol mewn gwersyllfa/ym maes twristiaeth yn fanteisiol.

Gwnewch gais yma