Gwirfoddolwyr

Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr o fewn ein Parciau Gwledig a Gwarchodfeydd Natur. Rôl wych i gwrdd â phobl newydd

Gall tasgau gynnwys gwaith cadwraeth a chynorthwyo gyda digwyddiadau a llawer mwy.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n Cydgysylltydd Cadwraeth a Seilwaith Gwyrdd trwy e-bost: paubrey@sitgar.gov.uk

Swyddi gwag o fewn CSG

Warden Gwersylla
Ydych chi'n chwilio am yrfa gyffrous a gwerth chweil yn yr awyr agored? Ydych chi'n mwynhau gwersylla a chwrdd â phobl newydd? Os felly, efallai mai chi yw'r ymgeisydd perffaith i fod yn warden ar ein safle gwersylla!
Mae hon yn swydd barhaol, llawn amser lle byddwch yn rhan o dîm gwych ac yn cael y cyfle i fod yn rhan o rywbeth ystyrlon a gwneud gwahaniaeth.
Dewch â'ch sgiliau i #TeamPCP