Gwirfoddolwyr

Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr o fewn ein Parciau Gwledig a Gwarchodfeydd Natur. Rôl wych i gwrdd â phobl newydd

Gall tasgau gynnwys gwaith cadwraeth a chynorthwyo gyda digwyddiadau a llawer mwy.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n Cydgysylltydd Cadwraeth a Seilwaith Gwyrdd trwy e-bost: paubrey@sitgar.gov.uk

Crynodeb
Rôl:  Cynorthwywyr Cegin
Cyflog: £20,441 - £20,812 (Gradd B) Pro-rata
Lleoliad: Parc Gwledig Pen-bre
Math Swydd: Swydd dros dro - rhan-amser
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Arlwyo
Dyddiad Cau: 24/03/2023
22.50 awr yr wythnos tan 03/09/2023
Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm Bwyd a Diod. 
Bydd ein Cynorthwywyr Cegin yn helpu ein Cogyddion i baratoi archebion bwyd a phrydau bwyd. 
Byddant yn sicrhau bod pob man yn cael ei lanhau ac yn trefnu cyflenwadau bwyd. Rhoddir hyfforddiant llawn. 
Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Dawn Boyle ar 01554 742423 neu dboyle@sirgar.gov.uk
Gwnewch gais YMA
Crynodeb
Rôl: BVarista Achlysurol
Cyflog: £20,441 (Gradd B) Pro-rata
Lleoliad: Parc Gwledig Pen-bre
Ardal: Llanelli
Math Swydd: Achlysurol
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Arlwyo
Dyddiad Cau: 23/03/2023
Dyddiad Postio: 02/03/2023
Cyfeirnod: 2/026739

£10.59 yr awr

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn chwilio am farista blaen tŷ sy'n frwdfrydig ac yn barod i fynd yr ail filltir er mwyn darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Nid yw profiad blaenorol yn hanfodol oherwydd gallwn ddarparu hyfforddiant, ond mae carisma a brwdfrydedd yn hanfodol. 
Mae'n adran hynod o brysur ac yn faes gwaith sy'n gofyn llawer yn un o'n siopau Bwyd a Diod ar y safle. 
Bydd angen bod gan yr unigolyn sgiliau gwych o ran gweithio mewn tîm, yn gallu gweithio ar ei ben ei hun yn fanwl gywir a hynny o dan bwysau, yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu ac adrodd rhagorol ac yn ddelfrydol yn meddu ar wybodaeth eang am gyfleusterau hamdden/diwydiant twristiaeth yn Sir Gaerfyrddin. 
Bydd y swydd yn cynnwys rhywfaint o waith gyda'r hwyr ac ar benwythnosau. 
Gwnewch gais YMA

Swyddi gwag o fewn CSG