Telerau ac Amodau

Cofiwch ddarllen ein Amodau Archebu rheolau'r wersyllfa cyn archebu eich arhosiad gyda ni.

Sylwch, gellir cyrraedd unrhyw bryd ar ôl 1pm ond rhaid cyrraedd cyn 8pm. Amser gadael yw 12pm.

Ni chaniateir gwersylla dros nos heb ganiatâd unrhyw le o fewn y Parc Gwledig

Ni chaniateir gwersylla yn unman ond am y gwersyll rhwng Mawrth 1af a Hydref 31ain neu drwy ralïau gwersylla a drefnwyd ymlaen llaw.

Cyfleusterau

  • Hygyrchedd
  • Croesawu cŵn
  • Caffi
  • Canolfan Ymwelwyr
  • Llwybr Arfordir Cymru
  • Parcio
  • Toiledau