Ciosg Traeth

Traeth â thywod euraidd sy'n ymestyn am 8 milltir yw traeth Cefn Sidan. Yn ogystal â mwynhau'ch diwrnod ar y traeth, mae ein Siop Fach y Traeth  ar agor ar y penwythnos o 11am (yn dibynnu ar y tywydd) yn ystod y tymor prysur lle fydd cyfle ichi brynu pob math o bethau i'w mwynhau ar y traeth fel hufen iâ, lolipops, diodydd poeth ac oer a byrbrydau :

Yn ogystal, mae gennym ddewis o beli traeth, bwcedi a rhawiau, barcutiaid traeth a gemau eraill

Mae gan Siop Fach y Traeth ardal eistedd fawr lle gallwch chi eistedd ac ymlacio wrth fwynhau'ch diodydd neu fyrbrydau

Mae Siop Fach y Traeth yn hwylus i bawb

Wrth ymyl y Siop y mae toiledau ar gyfer Pobl Anabl, Dynion a Merched.

Oriau agor 11am - 4pm ar benwythnosau (os yw'r tywydd yn caniatáu)