Ciosg Traeth

Traeth â thywod euraidd sy'n ymestyn am 8 milltir yw traeth Cefn Sidan. Yn ogystal â mwynhau'ch diwrnod ar y traeth, mae ein Siop Fach y Traeth  ar agor ar y penwythnos o 10am (yn dibynnu ar y tywydd) yn ystod y tymor prysur lle fydd cyfle ichi brynu pob math o bethau i'w mwynhau ar y traeth:

Rydym yn gwerthu:

  • Hufen Iâ
  • Diodydd poeth/oer
  • Creision a Byrbrydau

Yn ogystal, mae gennym ddewis o beli traeth, bwcedi a rhawiau, barcutiaid traeth a gemau eraill

Mae gan Siop Fach y Traeth ardal eistedd fawr lle gallwch chi eistedd ac ymlacio wrth fwynhau'ch diodydd neu fyrbrydau

Mae Siop Fach y Traeth yn hwylus i bawb

Wrth ymyl y Siop y mae toiledau ar gyfer Pobl Anabl, Dynion a Merched.

 

 

Bwydlen Ciosg Traeth

BWYDLEN

Cysylltwch â ni

 

 

Cyfleusterau

  • Dog friendly Dog friendly
  • Toilets Toilets
  • Accessibility Accessibility