Bwyd i fynd

Dim amser i fwyta yn y bwyty? Chwilio am ddiod neu fyrbryd? Mae dewisiadau ar gael yn Yr Orsaf 

Galwch draw, archebwch a bydd eich diod neu fyrbryd yn barod ar eich cyfer mewn byr o dro.

Ar agor 

Dydd Sul i Dydd Iau 9.30am - 6pm

Dydd Gwener & Dydd Sadwrn 9.30am - 8pm

Brecwast 9.30am - 11.30pm

Cinio - 12pm - close

Holl wyliau'r ysgol 9.30am - 8pm