Oriau Agor


Parc Gwledig Pen-bre 6am - 10pm bob dydd

Canolfan Ymwelwyr 

*Dydd Llun - Dydd Sul 10yb - 4yh

Llinell ffôn 10am - 4pm *Dydd Llun - Dydd Sul

Canolfan Sgïo a Gweithgareddau 10am - 6pm bob dydd

Bwyty a Bar Yr Orsaf 10am - 8pm bob dydd

Caffi Sgïo Y Llety 10am - 6pm

Cwt y Traeth 11am - 5pm Gwyliau’r haf (os bydd y tywydd yn caniatáu)

Parking

1 Ebrill i 2 Hydref - £4.50 am hyd at 2 awr neu £8.00 trwy'r dydd

1 Hydref i 31 Mawrth - £4.00 am hyd at 2 awr neu £4.50 trwy'r dydd

Gallwch dalu ar y safle unrhyw bryd yn ystod eich ymweliad. Mae peiriannau talu wedi'u lleoli yn y Caban Log, Mynedfa Traeth a Chanolfan Sgïo a Gweithgareddau

Trwyddedau Parcio

1 Dydd - £8.00

7 diwrnod - £22.50

Blynyddol- £70.00

Adnewyddu- £62.00 (yn ddilys o'r diwrnod y byddwch yn adnewyddu)

*Ni chaniateir parcio dros nos

Sut i deithio yma

Gelli dod o hyd I Barc Gwledig Pen-bre gerllaw ffordd arfordirol yr A484 o Llanelli I Gaerfyrrdin ger Porth Tywyn.  Mae'r Parc oddeutu taith hanner awr mewn cerbyd o Gaerfyrddin ac oddeitut'r un pelter o Gyffordd 48 yr M4.  Dylynwch yr arwyddion cyfeirio brown.

Beicio i ni? Caiff cerddwyr a beicwyr ddod i mewn i’r parc gwledig AM DDIM. Bant â chi ar hyd Llwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (y Lôn Geltaidd), sy’n dilyn arfordir Sir Gaerfyrddin o afon Llwchwr yn y dwyran i Bentywyn yn y gorllewin

Cyfleusterau

Beth am fynd ar gefn beic o amgylch y parc

Darganfyddwch fwy