Y Llety

Mae'r Caffi Sgïo wedi'i leoli i fyny'r grisiau yn y Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau. Dyma leoliad delfrydol sydd â golygfeydd arbennig o'r llethr sgïo sych, sy'n cynnwys seddau dan do* ac yn yr awyr agored.

Croesawir cŵn ac mae yma amrywiaeth diodydd oer a phoeth a hufen iâ

Mae'r Caffi Sgïo yn hwylus i bawb gan fod lifft ar gael i'r llawr cyntaf ac i'r llawr estyll

Mae cyfleuster 'Mannau Newid' wedi'i leoli ar lawr gwaelod y Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau

Ar agor o 10.30am - 5.30pm pob dydd

Gweler y bwrdd am opsiynau diodydd a hufen iâ

Efallai yr hoffech chi....