Nid oes angen archebu ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau ar hyn o bryd.

Tobogan

Dewch i fwynhau cyffro Tobogan 'Cobra', rhedfa dobogan hiraf Cymru, yn y Ganolfan Sgïo. Mae'r daith yn mynd â chi i ben y llethr sgïo er mwyn i chi gweld golygfeydd y Parc, ac wedyn byddwch yn teimlo'r gwynt yn eich gwallt wrth i chi deithio i lawr trwy'r coed.

3 oed o leiaf

Rhaid i blant 3 - 8 oed reidio gydag oedolyn

Oriau agor a phrisiau

1 reid - £3.50

3 reid - £6.50

Ar agor pob dydd 10.30am - 5.45pm