Llwybr Arth
Llwybr Arth

Llwybr Arth - Ar gau ar hyn o bryd oherwydd llifogydd

"Os ewch chi lawr i'r goedwig heddiw, rydych chi'n siŵr o syrpreis mawr"
Cerddwch heibio'r maes chwarae ac ymunwch â'n Llwybr Arth newydd sbon
Dilynwch yr olion traed am antur i ddod o hyd i'n ffrindiau o'r goedwig ond a fyddwch chi'n dod o hyd i Brychan yr Arth?

Ar y ffordd i ddod o hyd i'r arth, bydd tasgau y bydd angen i chi eu gwneud, a allwch chi gopïo'r hyn y mae'r ffrindiau anifeiliaid yn ei wneud?


Digon o chwarae ar y ffordd i ffeindio Brychan yr Arth!

Teithiau Cerdded Natur

Mae gan Barc Gwledig Pen-bre 500 erw o barc a choetir i archwilio ac o fewn y gofod hwn mae gennym 3 llwybr sydd wedi'u nodi allan a fydd yn eich galluogi i archwilio a dysgu am ein coetiroedd, pyllau a phlanhigion. Rydym wedi nodi meysydd o ddiddordeb isod ar hyd pob llwybr y gallwch chi edrych amdano yn ystod eich teithiau cerdded.

Gallwch lawrlwytho ac argraffu taflen wybodaeth ar gyfer pob llwybr ynghyd â map a ddangosodd leoliadau a llwybrau'r llwybr.

Realiti Estynedig Hanesyddol

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn?
Os nad ydych wedi rhoi cynnig arno eto, lawrlwythwch yr Ap ar yr 'App Store' ar gyfer iPhone neu'r 'Google Store' ar gyfer dyfais Android neu chwiliwch am 'Llwybr Hanesyddol Pen-bre'
a mwynhewch ddysgu am yr hyn a aeth ymlaen yn y parc yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd
Yn anffodus rydym yn ymwybodol nad yw rhai ffonau Android yn gweithio, ond peidiwch â gadael i hynny eich atal rhag mwynhau hanes y llwybr. Gallwch lawrlwytho naratif y llwybr yma

Cerddediad planhigion

Mewn canrifoedd cynharach byddai pobl yn mynd allan i'r caeau a'r coedwigoedd i chwilio am flodau oherwydd eu bod yn ddefnyddiol yn fwy nag am eu prydferthwch, gan fod y rhan fwyaf o feddyginiaethau yn cael eu gwneud o blanhigion. Roedd dail a gwreiddiau blodau gwyllt yn darparu cyflenwad bwyd naturiol; byddai petalau a ffrwythau yn cael eu gwasgu i wneud llifynnau; ac mewn oes ofergoelus credai pobl bod llawer o blanhigion yn eu hamddiffyn rhag pob math o ddrygioni.

Lawrlwytho Llyfryn Gwybodaeth

Cerddediad coedwig

Mae coetir y Parc Gwledig yn un o'r prif atyniadau sydd ar agor drwy gydol y flwyddyn lle gallwch gerdded, beicio, cyfeiriannu, mynd am bicnic ac ati. Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n rheoli'r parc ac maent hefyd yn rhoi cryn bwysigrwydd ar harddwch a gwerth cadwraeth y coetir.

Lawrlwytho Llyfryn Gwybodaeth

Cerddediad pwll

Mae dŵr croyw yn bwysig ar gyfer pob agwedd ar fywyd gwyllt. Cafodd y rhwydwaith o byllau ym Mharc Gwledig Pen-bre ei ymestyn yn 2014-15 mewn cydweithrediad â'r Ymddiriedolaeth Gwarchod Amffibiaid ac Ymlusgiaid.

Lawrlwytho Llyfryn Gwybodaeth

Cyfeiriannu

Parc Gwledig Pen-bre yn fan delfrydol i ddysgu sgiliau defnyddio map a chwmpawd. Mae'r cyrsiau'n darparu ar gyfer pobl o bob gallu. Mae'r cwrs Cyfeiriannu'n cynnig tirweddau hardd, hanes a bywyd gwyllt yn ogystal ag ystod eang o gyfleusterau.Mae ganddo themâu chwedlonol ategol sy'n cydblethu diwylliant, natur ac antur, ac mae wedi'i fwriadu ar gyfer cyfeirianwyr profiadol a'r sawl sy'n dechrau arni. Dylai dechreuwyr ddarllen yr adrannau esboniadol dilynol, ac yna dewis cwrs hawdd i roi cynnig arno. Mae cyfeiriannu yn weithgaredd hamdden pleserus sy'n canolbwyntio ar sgiliau darllen map. Gellir ei wneud hefyd fel camp gystadleuol fel y mae'r adran 'heriau' yn dangos

Mwy o wybodaeth