Amrywiaeth o wahanol weithgareddau golff sy'n addas i'r teulu cyfan

Oriau agor:

Dydd Llun - Dydd Sul - 10.30yb - cyfnos

Gwallgolff

 Crazy Golf

 

Cwrs gwallgolff 18 twll yn llawn neu'n hwyl i'r teulu i gyd. Gwnewch eich ffordd trwy bob un o atyniadau'r parc o fewn y cwrs. Pwy fydd yr enillydd?

10.30yb - rownd olaf 5yn

Oedolion: £6.00

Plant: £5.00 (dan 16 oed)

Teulu: £ 20.00 (2 oedolyn a 3 phlentyn)

ARCHEBWCH YMA

Pitsio a phytio

Pitch & Putt

Mae cwrs golff pitsio a phytio heriol â naw twll, sy'n addas i bob oedran a gallu ar wyrddni'r parc.

10.30yb - rownd olaf 5yn

Oedolyn: (16 oed +) £6.00

Plentyn: (dan 16 oed) £5.00

Teulu: £ 20.00 (2 oedolyn a 3 phlentyn)

ARCHEBWCH YMA

Golff Disg

Dyma'r grefft o daflu ffrisbi at darged a chwblhau cwrs o dargedau mewn cyn lleied o ergydion â phosibl. Mae'r grefft yn gofyn am sgiliau a chywirdeb...heb anghofio ysbryd hwyliog!

10.30yb - rownd olaf 5yn

Oedolyn: £6.00

Plentyn: £5.00 (dan 16 oed)

Teulu: £20.00 (2 oedolyn a hyd at 3 o blant)

ARCHEBWCH YMA

Golff pêl-droed

Golff pêl-droed yw'r union beth rydych chi'n meddwl ydyw.

Ceisio cael pêl i mewn i'r twll yn y swm lleiaf o giciau!

9 twll

Nid oes angen profiad

10-30am tan rownd olaf 4.45pm

Ar agor pob dydd

Oedolyn: £6

Plentyn: £5

Teulu: (2 ad a 3 Ch) £20.00

*Ad-daliad dyddodyn y pêl-droed £5 

ARCHEBWCH YMA