Canolfan Sgïo a Gweithgareddau

Y Llethr Sgïo ym Mharc Gwledig Pen-bre yw un o'r nifer fach o lethrau sgïo sych sydd ar ôl yng Nghymru. P'un a ydych yn sgïwr profiadol neu'n ddechreuwr, mae yno rywbeth i bawb.

Oriau agor:

10am - 6pm*

*Dydd Mercher 10 - 8

Gwersi 

Eisiau ymarfer cyn mynd i ffwrdd ar eich gwyliau sgïo neu eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd?

Mae gan ein Hyfforddwyr Sgïo gyfoeth o wybodaeth ac maent i gyd yn gymwys i ddysgu sgïo ac eirafyrddio.

Archebu yn hanfodol

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

 

Tiwbio

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth gwahanol i sgïo neu eirafyrddio, yna tiwbiau yw'r gweithgaredd gweithgaredd llawn i chi. Mwynhewch yr hyfryd o Tiwbio lle gallwch lithro i lawr ein llethr Tiwbio mewn cylch rwber enfawr. Mae'n hwyl gwych, yn hollol gaethiwus ac yn syniad gwych am ddiwrnod allan gyda'r teulu cyfan. (Rhaid gwisgo menig a gwisgo breichiau a choesau)

Pris - Iau : £8.50, Oedolion: £15.00

Archebwch ar-lein YMA

Y Llety

Mae gennym gaffi yn y Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau lle gallwch ymlacio gyda byrbryd neu ddiod tra'n edrych dros y llethr sgïo

Newid Lleoedd

Ar y llawr gwaelod fe welwch gyfleuster lleoedd newid llawn offer i'w ddefnyddio.

Rhestr pris
Sgio Oedolion Iau Pensiynwyr/Consesiynau
Sgïo Hamddenol £15.00 £11.00 £10.50
Sgïo hamddenol â'ch offer eich hun £12.00 £9.00 £10.00
Gwers (awr) £20.00 £14.00
Clwb Plant (1.5awr) £10.00
Partïon o Oedolion (o leiaf 6 oedolyn) 45 munud £15.00
Partïon Iau (o leiaf 6 phlentyn) 45 munud £8.50
Gwers breifat (1 person) (£20 am bob person ychwanegol) (awr o wers ac awr o ymarfer £40.00 £40.00

Cysylltwch â ni

Cyfleusterau