Canolfan Sgïo a Gweithgareddau

Y Llethr Sgïo ym Mharc Gwledig Pen-bre yw un o'r nifer fach o lethrau sgïo sych sydd ar ôl yng Nghymru. P'un a ydych yn sgïwr profiadol neu'n ddechreuwr, mae yno rywbeth i bawb.

Ar agor 10am - 6pm

Oriau agor y gaeaf o 8 Ionawr:

Dydd Llun* - Dydd Iau - 10am - 8pm

(*Prif lethr ar gau o 6.30pm - 8pm ar gyfer Clwb Rasio)

Dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul - 10am - 6pm

**Gwyliau Ysgol 10am - 6pm bob dydd**

Sylwch: Rhaid i gwsmeriaid allu rheoli eu cyflymder a'u cyfeiriad cyn defnyddio'r llethr.
Rhaid cymryd gwersi i gyrraedd y safon hon.
Rhaid gwisgo llewys hir a throwsus hir a menig

Mae gwersi'n dechrau ar yr amser a hysbysebir.
Cyrhaeddwch o leiaf 20 munud cyn i'r wers ddechrau

Yr oedran lleiaf yw 5 oed ar gyfer gwersi grŵp

Gwersi 

Eisiau ymarfer cyn mynd i ffwrdd ar eich gwyliau sgïo neu eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd?

Mae gan ein Hyfforddwyr Sgïo gyfoeth o wybodaeth ac maent i gyd yn gymwys i ddysgu sgïo ac eirafyrddio.

Archebu yn hanfodol

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

 

Tiwbio

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth gwahanol i sgïo neu eirafyrddio, yna tiwbiau yw'r gweithgaredd gweithgaredd llawn i chi. Mwynhewch yr hyfryd o Tiwbio lle gallwch lithro i lawr ein llethr Tiwbio mewn cylch rwber enfawr. Mae'n hwyl gwych, yn hollol gaethiwus ac yn syniad gwych am ddiwrnod allan gyda'r teulu cyfan. (Rhaid gwisgo menig a gwisgo breichiau a choesau)

Sylwch: Rhaid gwisgo trainers

Oriau agor:

Dydd Llun - Dydd Iau - 10.30yb - 7yh

Dydd Gwener - Dydd Sadwrn - 10.30am - 5pm

6 oed o leiaf

Pris@

Iau : £9.00, Oedolion: £17.00

Archebwch ar-lein YMA

Y Llety

Mae gennym gaffi yn y Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau lle gallwch ymlacio gyda byrbryd neu ddiod tra'n edrych dros y llethr sgïo

Newid Lleoedd

Ar y llawr gwaelod fe welwch gyfleuster lleoedd newid llawn offer i'w ddefnyddio.

Rhestr pris
Sgio Oedolion Iau Pensiynwyr/Consesiynau
Sgïo Hamddenol £16.00 £11.50 £10.50
Sgïo hamddenol â'ch offer eich hun £12.50 £9.50 £10.00
Gwers (awr) £21.00 £15.00
Clwb Plant (1.5awr) £10.00
Partïon o Oedolion (o leiaf 6 oedolyn) 45 munud £17.00
Partïon Iau (o leiaf 6 phlentyn) 45 munud £9.00
Gwers breifat (1 person) (£20 am bob person ychwanegol) (awr o wers ac awr o ymarfer £42.00 £42.00

Cysylltwch â ni

Cyfleusterau